Malghanim, Mehwish, Faria Saeed Khan, Saima Yousaf, and Zainab Akarm. 2017. “Inter-Textual Analysis of Political Discourse in Party Manifestos”. Al-Burz 9 (1):183-212. https://doi.org/10.54781/abz.v9i1.112.