NASHNAAS LEHRI; ABDUL LATIF BANGULZAI; DR. SHABEER SHAHWANI. براہوئی زبان اٹ احوال بطور زبانی صحافت : Brahui Zaban at Ahwaal Bataor Zabani Sahafat. Al-Burz, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 78–92, 2018. DOI: 10.54781/abz.v10i1.72. Disponível em: http://journal.uob.edu.pk/journal/index.php/alburz/article/view/72. Acesso em: 21 jun. 2024.