(1)
Zulekha Anjum; Muhammad Yousaf Mengal. براہوئی بجازی تے ٹی بدن نا بشخ،اسہ پٹ پولی جاچ اس: Brahui Bijaazi Teti Badan Na Bashkh; Asi Patt O Pohli Jaach Ass. AlBurz 2018, 10, 157-173.