[1]
Zulekha Anjum and Muhammad Yousaf Mengal 2018. براہوئی بجازی تے ٹی بدن نا بشخ،اسہ پٹ پولی جاچ اس: Brahui Bijaazi teti Badan na Bashkh; asi Patt o Pohli Jaach ass. Al-Burz. 10, 1 (Dec. 2018), 157–173. DOI:https://doi.org/10.54781/abz.v10i1.66.